Ta en tur til fremdtiden

"Jeg bor ikke i Oslo. Likevel har jeg fått med meg at hovedstaden i mange år har tiltrukket nordlendinger, vestlendinger og sunnmøringer. Oslo er på ingen måte en by forbeholdt østlendinger. Da er det ikke så rart at byen også tiltrekker utlendinger. For de som er i tvil bør gå inn på hjemmesiden til Oslo kommune og se virkeligheten: I bydel Stovner er 46 prosent av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I bydel Alna er andel innvandrere 45 prosent. I bydel Søndre Nordstrand er tallet 48 prosent. Det vil si at man ikke trenger å vente til 2040 for å oppleve "Det Nye Norge". Tar man T-banen til Grorud så er det mulig å se hvordan det går når 42 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Anbefaler alle dommedagsprofeter om å ta en slik studietur."

Teksten over er et utdrag fra en blog post skrevet av TV2 reporter Kadafi Zaman. Jeg bruker det på min blogg fordi at jeg skulle ønske at jeg hadde tenkt på det der selv, og tatt det med i innlegget mitt som kommenterer statistikk over innvandring til Norge. - For å være ærlig er jeg sjelden i Groruddalen, Alna eller Søndre Nordstrand, det er langt for en katt som bor på Frogner, men jeg har vært på Stovner. Det er fint på Stovner!

For å lese hele innlegget på bloggen til Kadafi trykk her

For å lese mitt innlegg om innvandring trykk her

Kjære landsmenn. Lær dere matte!

Nesten 50% innvandrere i Oslo innen 2040 er den "skremmende" beskjeden fra VG i går. Trykk her for å lese

Artikkelen fremstår som relativt saklig, fordi den inneholder statistikk. Men om man ser nærmere på tallene viser det seg at hverken journalisten, eller de fleste som har lest artikkelen er særlig gode på hverken matte eller samfunnskunnskap. Hvis du lurer på hvordan Oslo kommer til å se ut i 2040 kan du faktisk bare følge Kafafi Zaman sitt råd om å ta T-Banen til Stovner eller Grorud der nesten 50% av befolkningen er innvandrere allerede.

Se på dette:

Det som ikke kommer tydelig frem i artikkelen er at definisjonen av innvandrere inkluderer også barn av innvandrere med norsk statsborgerskap, som er født i Norge. Det kan altså være en tysker (eller pakistaner) med besteforeldre i Tyskland (eller pakistan), foreldre som har flyttet til Norge for jobb muligheter, lært språket og fått statsborgerskap, og selv er denne innvandreren født i Norge og har kun norsk statsborgerskap.

Innvandrertallene i VG artikkelen viser kun de største innvandringsgruppene så la oss ta utgangspunkt i det totale antallet innvandrere i Norge.

Tallene finner jeg på statistisk sentralbyrå sine sider:

Det er totalt ca 600 900 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (500 000) eller er født i Norge med innvandrerforeldre (100 000).

Det er ca 4 985 900 innbyggere i Norge, og det betyr at utifra SSB sine tall er totalt 600 900 / 4 985 900 = 12,05% av Norges befolkning innvandrere.

Videre står det at 34% av disse innvandrerene har norsk statsborgerskap og dermed er norske. Det betyr at det totale antallet innvandrere i Norge reduseres til 600 900 * 0,66 = 396 594, altså 396 594 / 4 985 900 = 7,95% av Norges befolkning er innvandrere. 

Til sammenligning  har Sverige ifølge Statistiska Centralbyrån 9 415 570 innbyggere. Av dem er 17,9% av Sveriges befolknig enten innvandrere, eller født i Sverige med to foreldre som er innvandrere, uavhengig av statsborgerskap, relativt til 12,05% i Norge. Videre er det 818 574 innvandrere i Sverige med svensk statsborgerskap, hvilket betyr at Sverige har 9 415 570 * 0,179 = 1 685 387 - 818 574 = 866 813 / 9 415 570= 9,2% innvandrere uten svensk statsborgerskap, relativt til 7,95% i Norge.

Hvis vi når går tilbake til VG artikkelen og summerer hvor mange innvandrere det er i Norge fra de største innvandringsgruppene, med eller uten norsk statsborgerskap, blir tallet 408 868.

Hvis vi ser nærmere på hvor disse innvandrerene faktisk kommer fra viser det seg at tilsammen 181 631 av dem kommer fra Polen, Sverige, Tyskland, Litauen, Danmark, Storbritania og Thailand. Altså 181 631 / 408 868 = 44,42%, nesten halvparten, 

Dette er innvandringsgrupper som er kjent for å bidra med verdifull arbeidskraft til Norge, eller for å ha høy utdannelse og lett for å integrere seg. Uten økende arbeidsinnvandring kan Norge rett og slett ikke gå rundt. Vi er et av landene i verden med lavest arbeidsledighet. Det betyr at det faktisk er større etterspørsel etter arbeidere enn det er etter jobber.

Nå er det heller ikke sagt at ikke mange av innvandrerene fra de øvrige landene også bidrar med arbeidskraft til Norge, husk at 34% av dem har norsk statsborgerskap, og det å være innvandrer er absolutt ikke det samme som å ikke være integrert. Jeg har ikke noen tall på hvem som er integrert, eller noen måte å bedømme hvem som er det eller ikke, men husk at det er mange integrerte innvandrere i Norge, og integrert eller ikke, tilsammen utgjør alle innvandrere i Norge kun ca 8% av Norges befolkning.

Det som er morsomt er hvordan leserene av artikkelen oppfatter tallene: 64,71% av de som har lest denne artikkelen svarer i VG's avstemmning på samme side at økt innvandring vil føre til større sosiale problemer, mens kun 10,18% tror at det vil føre til større mangfold i samfunnet og i arbeidslivet. (20,84% sier at de tror "begge deler")Håper dere som leser slike artikkler og blir skremt og foreslår å minske eller stoppe innvandringen til Norge som en løsning på integrasjonsprobleme har blitt litt klokere nå. Oppsummert utgjør innvandrere i Norge kun ca 8% av befolkningen. Norge er avhengig av økt innvandring for å fortsette å vokse økonomisk. Vi har rett og slett ikke nok arbeidskraft. Blandt de største innvandringsgruppene kommer nesten halvparten av dem fra Polen, Sverige, Tyskland, Litauen, Danmark og Thailand.

Blandt den gjenstående halvparten er det mange integrerte innvandrere, mange som er god arbeidskraft, og 34% av innvandrerene som er oppsummert i VGs liste har norsk statsborgerskap.

Sverige har større prosentandel innvandrere i forhold til befolkningen enn Norge. Sverige har også større prosentandel innvandrere uten svensk statsborgerskap i Norge. Allikevell har Norge mye større problemer med integrering av innvandrere. Dette igjen fører til mer skepsis of fremmedfiendlighet, hvilket igjen bremser integreringen.

Dermed, denne gruppen dere er veldig redde for, som gjør at nesten 65% stemmer for at økt innvandring kommer til å skape mer problemer i samfunnet, er en ganske liten gruppe, og vi burde kunne klare å finne en løsning slik at også disse kan komme ut i arbeidslivet og bidra til Norges økende vekst, isteden for at vi skal behøve enda flere arbeidsinnvandrere samtidig som vi har arbeidsdyktige mennesker i Norge som i dag er en belastning for samfunnet, isteden for en ressurs.

For at vi skal komme dit må vi for eksempel bort fra tankeganger som "ta vare på de stakkars innvandrerene våre" - Få dem i arbeid, krev at de lærer norsk og la oss skape et samfunn der man faktisk må jobbe for å overleve, der trygd er siste utvei for de som virkelig ikke har mulighet til å delta i samfunnet. Dette gjelder også etniske nordmenn....

 Og er du nervøs for at utfallet av dette skal bli at innvandrerene blir så integrert at alle jobber, og at dette kommer til å føre til at de tar arbeidsplasser fra nordmenn, så kan du ta det helt med ro. Etter alle reaksjonene på artikkelen som er kommentert i dette innlegge publiserte VG en ny artikkel i går som handler om nødvendigheten av arbeidsinnvandring til Norge.Les den her

Når det kommer til integrering og samfunnsmessige bekymringer kan det være intressant å lese kommentarene fra byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland, og Venstrepolitiker Abid Raja i en annen artikkel som også ble publisert av VG etter de streke reaksjonene på den opprinnelige artikkelen som er kommentert i dette innlegget. Les den her

Og hva synes dere om dette?


(bilde klippet ut av Aftenposten artikkel som gjengir den opprinnelige artikkelen i VG. Den saken kan du lese her) Personlig tror jeg det ville vært et stort fremskritt for i integreringsprosessen hvis FRP begynte å ta med integrerte invandrere i målgruppen sin. Vise at så lenge du bor i Norge og bidrar til det norske samfunnet så får er din stemme like viktig som alle andre sin. Blir spennende å se hva som skjer. 

Kritikken av Kony2012 videoen

 

Nå som Kony2012 videoen har blitt sett av over 50 millioner mennesker rundt om i verden er det selvfølgelig noen som skal ut å kritisere. En av dem er Morten Bøås.

Er du ikke blant en av de som har sett filmen den siste uken kan du se den her:


Før jeg begynner å gå til personlig angrep på Morten Bøås minner jeg leserne på at innlegget ble skrevet etter å ha lest en artikkel i Dagbladet, en avis som gang på gang legger vekt på sjokkerende uttalelser fremfor fakta, derfor ble jeg ekstra opprørt. Dagbladet har i sin tur hentet disse uttalelsene fra en artikkel på VG Nett som er mye mer konkret og som faktisk omtaler mer av grunnlaget for kritikken. Du kan lese hva som opprinnelig stod i VG her. Jeg vil allikevell fortelle Morten Bøås en ting og annen. Du kan lese artikkelen fra Dagbladet her

Morten Bøås er forskningsjef i Fafo. Han har en doktor grad i Political Science fra Universitetet i Oslo og en av landets fremste eksperter på dette området. Bøås kritikk av Kony 2012 går ut på at filmen er fordummende og interessen for den peker på en skremmende lav kunnskap blant folk.

Det hadde i denne sammenheng vært litt mer konstruktivt om du (Morten Bøåas) hadde redegjort for hva det er du vet som er så viktig som folk bør vite, isteden for å kun indikere at folk er dumme, mens du og dine kollegaer vet ting som vi ikke har tilgang til, hvilket gjør deg kompetent til å kritisere. Det høres ut som om du vil holde denne saken inne i ditt lukkede fagmiljø, og at det irriterer deg at 50 millioner mennesker plutselig har begynt å bry seg.

Før jeg går videre til de fakta Morten Bøås ikke deler med oss vil jeg bare si tre ting til deg Morten etter kritikken din i Dagbladet i dag:

Verden forandrer seg:

Som filmen poengterer, det har skjedd noe nytt nå, gjennom sosiale medier kan vi få tillgang om ting som skjer rundt omkring i verden på en helt annen måte, og mye raskere enn vi kunne for noen år tilbake.

Fredsarbeid og kunnskap om konflikter i Afrika er ikke begrenset til de som driver fredsarbeid i felten og intellektuelle som forsker på området, alle har rett til å engasjere seg! Det var kanskje hyggelig da dere var et ganske lukket fagmiljø som kunne kontrollere hvilken informasjon som kom ut til massene, men slik er det ikke lenger. Dette kan være et fantastisk positivt middel i kampen mot verdens urettferdighet. Dette ser ikke Bøås, isteden bruker han energi på å kritisere folk som engasjerer seg med kun et grunnlag: De vet mindre enn han.

50 millioner mennsker kan gjøre mye, et lukket fagmiljø i verdens mest privilegerte land gjør lite:

JA, kunnskapen om konflikten er generelt lav, det er derfor filmen er laget. De fleste som deler denne filmen visste antageligvis ikke en gang om LRA, eller hvem Kony er for en uke siden. Nå er det derimot 50 millioner som vet hvem han er. Dette skaper en interesse for konflikten, en interesse for å øke kunnskapen om den.

Når du går ut og kritiserer folk som engasjerer seg og denne kritikken kommer kun av at de ikke har samme tilgang på kunnskap om saken som deg, så blir jeg påminnet om hvorfor slike ting faktisk skjer. Vi er sykepleiere, arbeidsløse, finansmenn, studenter, snekkere, frisører osv, ikke alle har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra Universitetet i Oslo, men det betyr ikke at vi ikke har rett til å engasjere oss for en sak som ryster våre følelser.

Du får et godt svar til kommentarene dine i kommentarfeltet til Dagbladet når det er en som sier "Neeeeh, jeg tror vi heller må la være å bry oss fordi det er noen irrelevante fakta feil i videoen.........Faktafeil er helt klart god nok grunn til å ikke straffe en mann som har kidnappet 30,000 barn!" Dette svaret er cirka like saklig som din kritikk i samme artikkel.

Handling er viktigere enn kunnskap:

Se på den arabiske våren. Tror du alle i vesten som støttet opptøyene i Libya og Egypt hadde fullstendig kunnskap om situasjonen der? Svaret er nei.

Spilte den brede støtten fra uvitende mennesker her vesten, eller "hvite mann" om du foretrekker den betegnelsen, som spredte nyheter raskt gjennom sosiale medier samtidig som de tilegnet seg mer og mer kunnskap om situasjonen en stor rolle i innvirkning på media som førte til bred dekning av opptøyene i Libya og Egypt her i vesten, og dermed rask politisk engasjement og støtte fra "hvite mann"? Svaret er ja.

- Du mener at videoen er et typisk eksempel på at stakkars Afrika behøver "hvite mann". Allikevell så betydde ikke støtten til Egypt og Libya det at det var "hvite mann" som kom ned og reddet "svarte mann", press fra det internasjonale samfunnet som ga folket styrke gjennom den enkle beskjeden "dere er ikke alene". Dette er forøvrig den motsatte beskjeden vi sendte våre medmennesker fanget i Sovjetunionen da du var ung Morten, de fikk mer beskjeden "dere er alene, vi er så redd for at deres ledere skal gå til krig, og nå har verden glemt dere". Forteller stemmen i filmen sier at han drømmer om at sønnen hans skal vokse opp i en verden som er litt anderledes, der folk bryr seg litt mer. Det vil jeg også.

Tror du alle som deltok i opprørene i Egypt og Libya hadde fullstendig innsikt i sitt eget lands konflikter og politikk? Svaret er nei. Nei, det var en bevegelse av mange mennesker som visste lite, ledet av noen som visste mye og blant annet på grunn av rask spredning av informasjon med hjelp av andre "uvitende" eskalerte situasjonen relativt fort og nå har verden to diktatorer mindre.

Det er fakta, så kan kulturstudie-eliten kritisere folk som ikke vet like mye som dem som går sammen for å skape resultater så mye de vil, vi er 50 millioner, dere er noen 100 individer låst inne på biblioteker og forskningsinstitusjoner i et begrenset antall vestlige land som er så vandt til at det dere mener, publiserer og kritiserer ikke kommer ut av deres fagmiljø, at når dere skal kritisere noe som kommer fra et helt annet sted er dere helt på jordet.

FAKTA og videre lesning:

Før du leser dette sett av 29 minutter til å se Kony 2012 filmen.

La oss nå bevege oss til kritikken av filmen. En ting dere skal legge merke til er at alle som kritiserer er enige om en ting: Kony bør fanges og straffes og Kony er en stor belastning for lokalbefolkningen der LRA befinner seg og han har terrorisert, plyndret og kidnappet barn i 20 år. På grunn av Invisible Children sin video er det mange som nå er klar over dette. Dog er det en del ting som ikke stemmer i filmen:

1)      Geografiske feil: Filmen gir inntrykk av at saken handler om å frigjøre folket i Uganda fra Kony. Dette er ikke korrekt da LRA ikke lenger befinner seg i Uganda, men i DRC (Democratic Republic of Congo) Sør-Sudan og den Sentralafrikanske Republikk.

2)      Antall barnesoldater: I filmen kan det se ut som om Kony har en hær av 30 000 barnesoldater. Dette stemmer ikke. Det riktige antallet er antagelig nærmere 250 barnesoldater. 30 000 er antallet barn Kony har kidnappet, hjernevasket og tvunget til å operere som barnesoldater gjennom 20 år. Personlig mener jeg det er lavmål å henge seg opp i at dette ikke kommer klart nok frem i filmen. 30 000 barnesjebner, og akkurat nå 250 barn, som tvinges til å drepe og torturere, det er mer enn ille nok for meg.

3)      Kritikk av støtte til Ugandas regjering: Invisible Children støtter Ugandas regjering. De mener at militæret i Uganda er de som er best utrustet til å fange Kony. De to viktigste punktene i denne kritikken er at 1. Ugandas militæret er også kjent for å utføre grove brudd på menneskerettighetene (vold, drap, plyndring etc.) og Uganda er et av verdens mest korrupte land, og 2. LRA befinner seg ikke lenger i Uganda.

4)      Kritikk av Invisible Children's pengebruk: Mange har stusset over hvordan Invisible Children bruker sine midler. Det ser ut som om kun 37% av pengene de samler inn går til å hjelpe "barn i afrika". Før du leser videre, husk at Invisible Children's mål er å gjøre Kony så kjent som mulig, og gjøre barna som har blitt kidnappet så synlige som mulig i verden, for frem til nå har de vært usynlige. Invisible Children kritiseres for dyre kontor lokaler, mye penger utbetalt i lønn, men først og fremst for hvor stor del av pengene de samler inn som går til filmproduksjon, reise, lobbyvirksomhet mot politikere, og markedsføring. Etter min mening har pengene til det siste punktet vært vell anvendt, se hvor langt de har kommet, på en uke har de nådd ut til 50 millioner nye mennesker. Videre så påstår ikke Invisible Children at de er en veldedighetsorganisasjon som skal hjelpe barn i Afrika. De promoterer det som en del av det de gjør, men de er veldig tydelige på at deres hovedmål er å gjøre Kony så kjent at verden ikke lenger kan stå og se på grusomhetene han utfører og at han blir arrestert. Da er det vell ganske naturlig å bruke mye penger på markedsføring, videoproduksjon, reiser, lobbyvirksomhet etc? Når det kommer til lønn og kontorlokaler så sitter jeg her i Norge og gjør ingenting for den tredje verden, i et land som har den høyeste lønnen i verden. Hvem er jeg til å kritisere at disse menneskene som gjøre livet bedre for 100vis av mennesker i Afrika tar ut lønn til seg selv og legger til rette for at de har et anstendig liv å trekke seg tilbake til når de ikke jobber for å stoppe Kony, slik at de kan fortsette å kjempe for det de anser som rettferdighet?

5)      Krtikk av invisible children bruk av metoder: Også jeg stusset da jeg så filmen over spesielt to ting: 1. Filmen handler om en terrorist i Afrika, men Invisible Children henvender seg til amerikanske politikere og "kultur-personer" for hjelp. Ville ikke Afrikanske regjeringer, eller i det minste FN være et mer naturlig sted å henvende seg? 2. Det andre jeg stusser over er at det står at filmens hovedmål er å gjøre Kony kjent, allikevell er nå hovedpersonen i filmen nå like kjent som Kony. Hvorfor denne personfikseringen? Vell, folk får mene hva de vil. Jeg kunne også plukket dette fra hverandre, men uavhengig av metode, dette er i hvert fall folk som gjør noe. Hva med når Angelina Joile bruker 0,005% av formuen sin på en reise til Afrika med et helt pressekorps slik at hun både får bra presse, og hjelper barna i Afrika? Det har en tendens til å hylles fremfor å kritiseres, vet ikke hvorfor det er sånn?

      Også er det retorikken da. Denne filmen kommer fra USA. Hva man synes om hvordan ting har en tendens til å bli svart-hvitt, samme hvilken sak en politiker i USA presenterer, får man bestemme seg for selv. Men det er nå sånn at alle fra Michael Moore, til George Bush og Barack Obama får meg til å rive meg i håret av hvordan de bruker populistiske virkemidler og overbeviser befolkningen om det det er en "bad guy" og en "good guy", og at det finnes åpenbare løsninger på alle problemer.

      Det finnes en grunn til dette. Politkere og aktivister i Nord-Europa sitter i flertallsregjeringer og må overbevise kanskje 33% av en velutdannet befolkning på 4-15 millioner om deres sak for å få makt. I USA er det kun to politiske partier og rettninger som er gjeldende, og for å få støtte må man henvende seg til en befolkning på ca. 300 millioner, og langt ifra alle har universitetsutdannelse og få kunnskap om det internasjonale samfunnet. Denne måten å kommunisere budskap på har spredt seg til media, som i sin tur har spredt seg til reklame etc.

      Med årene har jeg blitt vandt til dette og tar alt som kommer fra USA, må det være reklame eller politisk propaganda med en klype salt, og legger til en smule fornuft. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Ja, Kony2012-filmen spiller på følelser, men i denne saken er det et veldig effektivt virkemiddel. Her i Nord-Europa snakker aktivister, politikere, markedsførere og andre som vil påvirke mer i termer av fakta fordeler og ulemper, mens når noen vil fremme en sak i USA hører man aldri om ulempene, det er opp til hver enkelt å finne punkter å kritisere. Denne måten å henvende seg til massene på er skremmende fordi at de fleste ikke er kritiske nok, og spesielt når en kampanje som denne tar også Europa med storm virker det som om måten saken blir fremmet på er et stort nok irritasjonsmoment i seg selv for Bøås.

     Jeg tror Invisible Children gjør en del feil, rett og slett fordi at de har begrenset kunnskap og begrenset erfaring, og nå som de får inn mye penger og mye oppmerksomhet og dermed stor påvirkningskraft, la oss håpe at de bruker dette på en klok måte og at de faktisk klarer å gjennomføre sitt ene mål: Stoppe Kony, men at det ikke får andre triste følger, som penger til Ugandas militær som igjen gjør noe forferdelig mot sitt eget folk. Enn så lenge har ikke dette skjedd, så la oss leve i troen for det er større sjanse for at det går bra enn at det går dårlig, selv om begge scenarioer er sansynlige. 

Nå kan du begynne med å lese denne artikkelen fra The Guardian

Annen intressant lesing i denne bloggen som kritiserer Invisible Children her: http://visiblechildren.tumblr.com/

Du kan også besøke Invisible Children's hjemmeside og støtte arbeidet deres med å gjøre Kony kjent over hele verden: kony2012.com


Mindreårige begår hærverk og voldtar hvis de drikker alkohol ifølge Stavanger kommune

Det HER: http://www.dagbladet.no/2012/03/07/nyheter/innenriks/stavanger/ungdom/20568884/ er noe av det verste jeg har sett.

Heldigvis er det fler enn meg som reagerer:
"I et forsøk på å forhindre vold og kriminalitet vil Stavanger kommune registrere alkoholpåvirkede ungdommer på hjemme alene-fester" - Altså, barnevernet skal tilkalles til hjemmefester, der de skal registrere alle mindreårige som deltar, selv om de ikke er synlige berusede, det holder med en mistanke om at de har drukket alkohol.

Grunnen? : "Vi ser mindreårige som drikker alkohol, og vet det øker risikoen for voldsepisoder, hærverk, skadeverk og at jenter kan bli utsatt for seksuelle overgrep." JAHAAA JA!!!

Datatilsynet er skeptisk og minner om at det trengs en lovhjemmel dersom man skal registrere personopplysninger.Ett annet og mye viktigere poeng er at ulovlige eller umoralske handlinger utføres av PERSONER, IKKE AV ALKOHOL. Om en 17 åring, eller en 15 åring velger å bryte loven ved å drikke alkohol før lovlig alder er ikke dette en straffbar handling. Om en 17 eller en 15 åring derimot begår hærverk eller voldtar, beruset eller ei, er dette en straffbar handling som skal følges opp.

Ideen er at barnevernet skal tilkalles til hjemme alene fester og registrere alle, ikke bare de som helt tydelig har drukket alkohol, men også der det kan være mistanke om at vedkommende har drukket alkohol. Det holder altså å kun oppholde seg "på feil sted til feil tid", eller mulighens drikke en øl for å komme i dette registeret.

Det er vanlig praksis at politiet dukker opp på hjemme alene fester de fleste steder i landet, og om mindreårige er overstadig beruset kan foreldre bli ringt, eller barna kan eventuelt bli kjørt hjem av politiet. Dette er ikke så dumt, både for allmen ro og orden, og for ungdommens egen del i det langet løp. Det er ikke nødvendig å koble inn barnevernet på dette stadiet da ungdom som drikker alkohol før lovlig alder er et oppdragelsesansvar, ikke et barnevernsansvar.

Om det foreligger grunn til å tro at foreldrene forsømmer sine oppdragelsesplikter på en så grov måte at det er fare for barnets helse og personlige utvikling på grunn av alkoholbruk kan dette bli en barnevernsak, men intill da må ungdom få lov til å velge selv hvor mye de vil eksperimentere. Videre skal de som begår hærværk og andre ting som beskrives i denne artikkelen straffes for sine handlinger, og de som ikke begikk hærverk skal slippe å mistenkligjøres.
Okkk VG og Dagbladet.

Det er veldig trist at Knut Torbjørn Eggen er død. vi sender tanker til familen og RBK

 

MEN SERIØST VG OG DAGBLADET?? Det her er kanskje å overdrive litt??

 


Hull i jakka prinsesse Märtha?

Prinsesse 

Märtha

 har observert mye fjær på mange steder. Det får meg til å lure, har du også hull i dun jakka di 

 

Märtha????

?
 

Back in action

Innspill er tilbake fra ferie og begynner så smått å blogge igjen.


-   Og   til   alle  som    kjenner  dere    litt   som   meg  mellom   politikervoldtekter,    åpen  høring  av    massemordere    osv:

 
Ferie

Innspill har vært i USA lenge nå og har pause i norske aviser. Kommer sterkt tilbake snart

 
Hysterisk journalisme nok en gang...

 

Det her er jo ganske vannvittig og jeg har en del og si.

 

Først og fremst vil jeg påpeke at som vanlig i VG og Dagbladet artikler så er det liten informasjon om bakgrunnen for artikkelen. For alt jeg vet kan det være foreldre som reagerer på usunn mat i SFO. Det er jo en stund siden jeg gikk på SFO selv, men jeg husker det gikk mye i pølse og makaroni med ketchup. En kneip skive med smør og salami (som på bildet i artikkelen) er jo heller ikke sunt, men også veldig vanlig i mange norske barns kosthold, i matpakken foreldrene deres lager til dem.

 

Det kan også være at disse foreldrene er så villedet av den medie-skapte lavkarbo hypen at de rett og slett tror at lavkarbo er det sunne alternativet til pastaretter med liten næring og fete sauser, som er et eksempel på hva jeg kan tenke meg serveres på SFO.

 

Forhåpentligvis er ikke disse foreldrene så dumme at de har foret sine egne barn fete på frossen mat, pose mat, andre halvfabrikater, fast food, og annen junk, og nå ønsker å slanke dem ved å sette dem på en bacon og fløte diett.

Dessuten må foreldrene som setter egne barn på diett tenke på at de fleste barn ikke går på diett, og et barn som ellers har et normalt kosthold ikke har godt av bacon og rømme til middag hver dag (tror ikke det er bra for noe barn, diett eller ikke)

Barn som er i normal aktivitet og ikke overspiser, og spiser sunt blir ikke overvektige, og det er derfor ikke noen grunn til at barn skal gå på diett. Hvis barn blir overvektige bør foreldrene kutte ned på godteri og kutte ut med usunn mat. Det er også psykiske grunner til at barn ikke skal gå på diett. Kroppshysteri rammer alle før eller siden, men barn som fremdeles holder på å formes som mennesker bør ikke utsettes for et psykisk press vedrørende hvordan de ser ut.

 

Dessuten, hvis barn er overvektige er det hverken deres feil, eller deres problem. Det er opp til foreldrene og se til at barn er i aktivitet og at de spiser riktig. Min mening er at riktig kosthold for barn ikke er en diett som utelukker karbohydrater. De er viktige blandt annet for hjernens utvikling, og den hurtige energien som barn som er i mye aktivitet behøver. Disse karbohydratene kan barn få fra grovbrød, grønnsaker, fullkornspasta osv.

 

Jeg forstår at foreldre reagerer hvis barna deres spiser middag på SFO hver dag, og middagen er generellt usunn. Da jeg vokste opp var det vanlig at loff var forbudt hjemme hos de fleste familier, og jeg ser ikke hvorfor foreldre i dag også kan bestemme at barna ikke skal spise hvitt brød og hvit pasta daglig. Men å unngå disse matvarene og erstatte dem med sunnere former for karbohydrater er jo ikke lavkarbo.

 

Barn skal drikke helmelk, de skal få i seg nok vitaminer, og de skal spise grønnsaker, og de kan spise litt godteri av og til, med porsjoner som er tilpasset deres kroppstørrelse. Barn skal spise kjøtt, men gjerne unngå fettet på svine koteletten og usunn kjøttdeig av svin, akkurat som voksne. Barn skal helst spise grovbrød, og gjerne med rikelig av næringsrikt pålegg. Porsjoner skal tilpasses barnets størrelse, og det er lov å si til barn at de har spist nok av og til. Barn skal ikke lære seg at brus er en tørsteslukker, de skal lære seg at snakcks i hverdagen er for eksempel et eple, ikke godteri, osv,osv. Hvis barnet i tillegg er i normal aktivitet er det ikke noe behov for å sette det på diett.

Når man spiser næringsrik mat, i motsettning til mat med "tomme karbohydrater" som hvitt brød, pasta, frossen pizza osv så er kroppen mye flinkere til å registrere metthets følelse, og dermed unngår man overspising, som leder til overvekt. Dette gjelder også voksne. Det er viktig å legge dette grunnlaget for barn. Ikke la barnet bli vant til å komme hjem fra skolen og steke en pizza gransiosa til middag. Av og til ok, men som daglig kost big no no. Frossen pizza er et utmerket eksempel på mat med mye kalorier, lite næring og kortvarig metthetsfølelse.

 

Det kan også nevnes at jeg har venniner som er betydelig kortere enn resten av sin familie på grunn av spiseforstyrrelser (dårlig ernæring) i ung alder, jeg har også sett eksempler på barn som blir overvektige fordi at foreldrene har lite kunnskap, og det er tydeligvis det som skjer her også. Og den "eneste" kunnskapen disse foreldrene har hatt tilgjenglig i det siste er om den ganske usunne lavkarbo dietten som tydeligvis kan føre til drastisk vekt tap - problemet er at man må skille mellom det å gå ned mye i vekt, og det å være sunn...

Et annet problem er at jeg tror det råder en del tvil om hva lavkarbo egentlig er. Det er ikke skadelig for de fleste i Norge og kutte ut mye av karbohydratene i kostholdet, og spesielt de raske som kommer fra hvetemel etc. Men er man på lavkarbo dietten snakker vi om å kutte ut alle karbohydratene, og det er ikke sunt i lengden. En voksen person som vil kvitte seg med noen kilo og er i ellers bra helse tåler nok en runde med lavkarbo, men det krever både kunnskap og selvdisiplin.

Av og til når jeg ser Lavkarbo brød i butikken lurer jeg på om det finnes noen som spiser det og faktisk tror at de dermed er på lavkarbo diett. Man kan jo lage brød med mindre karbohydrater enn andre brød, og dermed markedsføre det som lavkarbo, men alt brød har karbohydrater i seg, og lavkarbo brød kan ikke inkluderes om du virkelig følger dietten. Jeg ser for meg at et stort problem for mange er at de øker kalori inntaket ved "lavkarbomaten" som rømme og fløte og bacon etc, men ikke har kunnskap nok til å minske karbohydrat inntaket, og dermed legger på seg isteden for å gå ned (og ikke skjønner noen ting for de spiste jo lavkarbo brød med baconet)

 

AHHH... jeg blir matt

 

Link til artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10024652

Dictatorship is so last year

Kjære Bashar al-Assad, Robert Mugabe, Isaias Afewerk, Omar al-Bashir, Hugo Chavez og venner.

 

Å være diktator er so last year

 

Bare spør Kim Jong-il, Muammar Gaddafi, Muhammad Hosni Murbarak og Zine al-Abidine Ben Ali
Les mer i arkivet » Mars 2012 » Februar 2012 » Desember 2011
hits